Handelsbetingelser

Opdateret: 05-01-2024

Virksomhedsoplysninger
Foreningen SMYK2000/Værkstedet for Smykker og Brugsting
Skolen er tilknyttet Dansk Oplysningsforbund
CVR-nr.: 18984083

Kontaktoplysninger
Prags Boulevard 63 C, 1.
2300 København S
53517182
info@smyk2000.dk

Tilmelding
Tilmelding kan ske på skolens hjemmeside www.smyk2000.dk
eller ved henvendelse på e-mail eller telefon.
Tilmeldingen er registreret, når du har modtaget en bekræftelse. Se punktet Bekræftelser.

Venteliste
Det markeres med ’Venteliste’, hvis der ikke er flere ledige pladser på holdet. Du kan stadig tilmelde
dig og komme på venteliste. Du vil blive kontaktet direkte, hvis der bliver en ledig plads eller
tilsvarende hold oprettes.

Priser
Pris for deltagelse er anført de enkelte hold.

Nedsat kursuspris
Skolens tilhørskommune København og Frederiksberg Kommune giver særligt tilskud til nedsættelse
af kursusprisen for pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende, som bor i
kommunen.
Kommunen kræver i forbindelse med tilskud til de særlige målgrupper, at der indhentes
dokumentation og/eller underskrift på tro- og loveerklæring (samt oplyses fuldt CPR. Nr.).
På første kursusdag bedes du medbringe foto af dokumentation, hvis du er studerende, efterlønner
eller arbejdsledig. Dette skal vises til underviser på tilmeldte hold, som vil udlevere en tro- og love
erklæring, som du skal underskrive (også pensionister). Underviser afleverer erklæringen videre til
skoleleder, og dokumentationen skal kursisten selv videresende til info@smyk2000.dk

Betaling
Betalingsmåder
Ved tilmelding på skolens hjemmeside kan du vælge mellem følgende betalingsmåder:
1) betaling med betalingskort/MobilePay med det samme eller
2) fremsendelse af faktura til senere betaling via indbetalingskort med FI-kode (+71) i netbank.
Ved betaling ved tilmelding på hjemmesiden eller via tilsendt link anvendes ’MobilePay Online’. Her
indtastes betalers mobiltelefonnummer, hvorefter der modtages en notifikation i MobilePay-appen,
hvor betaling færdiggøres.
Der modtages følgende betalingskort: Visa, Dankort
Bankoverførsel kan aftales. Kontakt skolen herfor.
Betaling er først modtaget/registreret, når du modtager Tilmeldingsbekræftelse. Se punktet
Bekræftelser.

Betalingsfrist
Faktura med betalingslink eller FI-kode har betalingsfrist afhængig af tidspunkt for tilmelding i forhold
til holdstart.
Overholder du ikke betalingsfristen, vil skolen først forsøge at tildele den reserverede plads til en
person på ventelisten. Såfremt den reserverede plads ikke kan afsættes til en person på ventelisten,
fastholder skolen kravet om betaling over for dig.

Anden betaler
Der er mulighed for at vælge, at en anden person end kursusdeltageren skal betale. Vælges ’Anden
betaler’, vil deltager modtage reservations-/tilmeldingsbekræftelse, mens betaler vil modtage
kvittering/faktura. Se punktet Bekræftelser.

Bekræftelser
Afhængig af betalingsmetode fremsendes mails med bekræftelser og faktura/kvitteringer vedhæftet
som PDF.
Bekræftelserne indeholder oversigt over kursets mødedatoer og -tid samt information om underviser
og undervisningssted.
Vælger du ’Anden betaler’, vil deltager modtage reservations-/tilmeldingsbekræftelse, mens betaler
vil modtage faktura/kvittering, jf. punktet Anden betaler

Tilmelding på hjemmeside – betaling med det samme (betalingskort/MobilePay
Online)
Ved tilmelding på hjemmesiden med samtidig betaling med betalingskort/MobilePay Online
fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:
1) Tilmeldingsbekræftelse
2) Faktura (Kvittering)

Tilmelding på hjemmeside – betaling med faktura (FI-kode)
Ved tilmelding på hjemmesiden, hvor det vælges at modtage faktura, fremsendes to separate mails
med vedhæftet PDF:
1) Reservationsbekræftelse
2) Faktura med indbetalingskort med FI-kode (+71) til netbank
Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldingsbekræftelse. .
Tilmelding er bindende
Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret gælder ikke for tjenesteydelser i forbindelse med
fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode,
tjenesteydelsen skal udføres jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12). Skolens kurser og
arrangementer er omfattet af denne undtagelse. Du har derfor ikke fortrydelsesret efter
forbrugeraftaleloven, og din tilmelding er bindende.
Skolen tilbyder dog afmeldingsmulighed op til 14 dage før første mødegang mod et gebyr på 100 kr.
Skolen tilbyder endvidere gebyrfri afmelding, såfremt skolen efter din tilmelding foretager væsentlige
ændringer af hele kursusforløbet i forhold til kursusbeskrivelsen. Se også punktet Forbehold for
mindre ændringer.
Ved afmelding senere end 14 dage før første mødegang tilbagebetales ikke.
Udeblivelse anses ikke som afmelding og giver ikke ret til tilbagebetaling. Ved afmelding til et
igangværende forløb tilbagebetales ikke.
Manglende betaling anses ikke som afmelding. Du er derfor forpligtet til at betale det fulde beløb for
kurset, idet tilmelding er bindende.
Afmelding skal ske ved direkte henvendelse til skolen på info@smyk2000.dk

Aflysning af kurset
Skolen forbeholder sig retten til at aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger, undervisers forfald
eller manglende adgang til relevant undervisningssted. I tilfælde af aflysning vil indbetalt
deltagerbetaling blive tilbagebetalt. Der forsøges evt. først med udskudt startdato. Tilmeldte deltagere
får direkte besked herom.

Forbehold
Vi tager forbehold for mindre ændringer i det annoncerede kursusindhold og kursusforløb. Sådanne
mindre ændringer kan for eksempel være visse ændringer af kursusindhold, aflysning eller flytning af
enkelte mødegange, f.eks. ved sygdom hos underviser (vikar eller erstatningsundervisning),
lokaleændring, udsættelse af dato for kursusstart eller -slut og lignende.
I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning
eller tilbagebetaling.
Er du forhindret i deltagelse i erstatningsundervisning, eller ønsker du ikke at deltage som følge af
mindre ændringer, berettiger det ikke til tilbagebetaling.
Hvis skolen bliver forhindret i at afholde kurset/arrangementet efter holdstart som følge af uforudsete,
udefrakommende begivenheder uden for skolens umiddelbare kontrol (”Force Majeure”), vil skolen
som udgangspunkt forsøge at tilbyde erstatningsundervisning, når Force Majeure-situationen er
ophørt. Såfremt skolen ikke kan tilbyde erstatningsundervisning efter Force Majeure situationens
ophør, er du berettiget til hel/delvis tilbagebetaling.
Vi tager forbehold for trykfejl i kursusbeskrivelser og øvrigt indhold på hjemmeside/i katalog.
Udenbysdeltagere skal oplyse CPR-nr.
Alle, uanset bopælskommune, kan tilmelde sig skolens kurser, men deltagere med bopæl uden for
skolens tilhørskommune skal oplyse fuldt cpr-nummer ved tilmelding. Information om
udenbysdeltagere videregives til skolens/afdelingens tilhørskommune til brug for mellemkommunal
refusion med deltagerens hjemmekommune. Der henvises i øvrigt til skolens persondata politik
Persondatapolitik | Forside (smyk2000.dk)
Reklamationsret og klagemulighed
Købelovens regler gælder ikke tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud. Det betyder, at du som
udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.
Lever undervisningen/arrangementet ikke op til dine forventninger, håber vi, du vil henvende dig
direkte til skolen på info@smyk2000.dk
Der er også mulighed for at indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for
Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - via www.forbrug.dk.
Persondatapolitik
Se skolens persondatapolitik her Persondatapolitik | Forside (smyk2000.dk)
Praktiske oplysninger
Se øvrige praktiske oplysninger her Praktisk info | Forside (smyk2000.dk