Skolens profil

Smyk2000 er kendt i branchen for at sætte en høj faglig standard, og vi har et særdeles godt ry, både blandt fagfolk og hobbyfolk, som vi værner nidkært om.

Vores kurser er eftertragtede, og kvaliteten af vores kursisters produkter bærer præg af den høje faglige standard.

Skolen har cirka 400 kvalitetsbevidste kursister om året - og rigtig mange af dem er gengangere, ikke blot fra forrige sæson, men gennem de sidste 5, 10 eller sågar 20 år. Vi har adskillige eksempler på kursuspladser, der er gået i arv fra én generation til den næste, og også flere forælder - barn par på holdene. Eftersom eksisterende kursister altid har forrang er holdene meget stabile med få udskiftninger og typisk lange ventelister, især på aftenholdene. Fra og med 2017 har vi udvidet værkstedet med 8 nye pladser, så nu har vi endelig mulighed for at invitere nye kursister indenfor!

Det er naturligvis mange gode grunde til kursisternes begejstring for Gittes Værksted og Smyk2000.
Først og fremmest er alle undervisere faguddannede. De fleste har tilmed foreskellige overbygninger på deres faguddannelse som enten guldsmed eller sølvsmed. Dertil er alle undervisere selv udøvende. Smyk2000 har den grundholdning, at en god underviser har fingeren på pulsen og er engageret i udviklingen af faget, formsproget, teknikkerne - og også modelunerne. Hver tid har sine idealer, og vi sætter en ære i at være på forkant med samfundsudviklingen på vores område.

Dernæst er vores faciliteter professionelle fra ende til anden.

Endelig påtager Smyk2000 sig som den eneste skole inden for området at arbejde for at bevare ældgamle traditioner og teknikker - og vi gør det gennem udforskning, fordybelse og nytolkning. Kjøbenhavns Guldsmedelaug blev som Danmarks ældste laug grundlagt i 1429, og alle undervisere er naturligvis medlemmer - værkstedsejer Gitte Bjørn sidder sågar i styrelsen for lauget.

Vi bestræber os på at varetage vores enestående kulturarv med ære og respekt, og udbyder kurser med fokus på traditionelle teknikker med jævne mellemrum.

Besøg på Værkstedet - KUN efter forudgående aftale pr. mail kontakt@gittebjorn.dk