Medlemsskab af Foreningen SMYK2000

Medlemskabet for Foreningen SMYK2000 løber fra 1/12 - 30/11

Som medlem af foreningen har du bl.a. stemmeret på den årlige generalforsamling, som finder sted i marts.

samt bliver inviteret til specielle events og arrangementer.

De bedste hilsner

Foreningen SMYK2000

dof